ผู้บริหาร

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ช่องทางการติดต่อ :: 097-3188117

E-mail  ::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                  

รองผู้อำนวยการโรงเรียน                              รองผู้อำนวยการโรงเรียน   

 ช่องทางการติดต่อ :: 083-3425327                ช่องทางการติดต่อ :: 083-1500453

E-mail  ::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                 E-mail  ::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ช่องทางการติดต่อ ::  086-8528655

 E-mail  :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Top