ข้อมูลการติดต่อ

 

 

โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม  

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

98 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220

โทรศัพท์ : 042-298660

โทรสาร : 042-298660

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ติดต่อสอบถาม

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

 

 

 

 

Top