ตรุษจีน
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
การแข่งขันกีฬาภายใน |dq| หนองวัวซอพิทย์เกมส์ 63 |dq|
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
พิธีน้อมรำลึกเนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ120ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
วันพระราชทานธงชาติไทย
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
ประเมิน ECO SCHOOL
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
อบรมพี่ช่วยน้อง
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
นักเรียนโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันประติมากรรม(ชนิดนูนสูง) ณ สวนสัตว์ขอนแก่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
สถานีตำรวจภูธร อำเภอหนองวัวซอ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจราจร
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
อบรมเยาวชนเพศศึกษารอบด้านในโรงเรียน
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
งาน To Be Number One
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
ประชุมผู้ปกครอง
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
พิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
พิธีไหว้ครู
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

Top