พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบรอบ 101 ปี
คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมตรุษจีน
คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม
มอบเกียรติบัตรโรงเรียนธนาคาร
คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมตักบาตรต้อนรับปีใหม่
คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมวันคริสต์มาส
คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)และการวัดประเมินผลตามสภาพจริงตามรายวิชา ประจำปีงบประมาณ 2566
คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม
กีฬาภายใน หนองวัวซอพิทย์เกมส์ (วันที่ 1 ธันวาคม 2565)
คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม
กีฬาภายใน หนองวัวซอพิทย์เกมส์ (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)
คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม
การอบรมภัยร้ายของบุหรี่ไฟฟ้าและกัญชา
คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม
พิธีถวายราชสดุดีฯ
คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2565
คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

Top