อบรมส่งเสริมวินัยจารจร จากเทศบาลภูผาแด
คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม
ค่ายคณิตศาสตร์
คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม
โครงการ TO BE NUMBER ONE ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สานฝันสู่การเป็นออแกไนซ์มืออาชีพ
คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมหนึ่งสถานพินิจ หกสถานศึกษา
คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดหมู่บ้าน/ชุมชน พื้นที่อำเภอหนองวัวซอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลภูผาแดง
คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม
NWP English Camp 2023
คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม
โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี
คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม
อบรมปฏิบัติการ 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย
คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 ณ ห้องอุดรธานี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซลทรัลอุดร
คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566
คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

Top