ผู้บริหาร

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ช่องทางการติดต่อ :: 089-8431003

E-mail  ::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน                      รองผู้อำนวยการโรงเรียน    

ช่องทางการติดต่อ :: 064-4594556        ช่องทางการติดต่อ :: 083-3425327

E-mail  ::   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        E-mail  ::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ช่องทางการติดต่อ ::  086-8528655

 E-mail  :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Top