Get Adobe Flash player
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
หนองวัวซอพิทย์เกมส์ 62
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
พิธีมอบเกียรติบัตรแข่งทักษะวิชาการ
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและวันภาษาไทย
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
อบรมจราจร
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
วันแม่แห่งชาติ
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
อบรมขยายผลโครงการผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ (Udon Young Startup) 2562)
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย จิตอาสา 904 วปร
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
อบรมขยายผลเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรนักเรียนกีฬา สพม.20
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการโรงเรียน


 

ประวัติผู้บริหาร
นายอานน รักการ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
 
 

แนะนำบุคลากร

นางสาวรุ้งตะวัน กุลพันธ์.jpg

ลิงค์สำหรับบุคลากร

 

ลิงค์สำหรับนักเรียน

 

หน่วยงานในสังกัด

 

 

ลิงค์เว็บ