Get Adobe Flash player
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
Open House ปีการศึกษา 2562
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรม วันตรุษจีน
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตกรรมฯ ระดับชาติ
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
โครงการเจริญสมาธิภาวนาฯ (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรม Christmas 2019
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
ค่ายดาราศาสตร์
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาสูทกรรม ยุวกาชาด
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมค่าย 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
หนองวัวซอพิทย์เกมส์ 62
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการโรงเรียน


 

ประวัติผู้บริหาร
นายอานน รักการ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
 
 

แนะนำบุคลากร

นางสาวภัทราภรณ์ บุตรพรหม.jpg

ลิงค์สำหรับบุคลากร

 

ลิงค์สำหรับนักเรียน

 

หน่วยงานในสังกัด

 

 

ลิงค์เว็บ