Get Adobe Flash player
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
โครงการค่ายอบรมเทคนิคการสื่อสารห้องเรียนพ่อแม่ ปลูกฝังวินัยเชิงบวกในศตวรรษที่ 21 (Classroom Meeting)
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเแลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
โครงการอบรมทักษะด้านการป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กล่าวคำปฏิญญาโรงเรียสุจริต
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
โครงการอบรมพุทธบุตร ปีการศึกษา 2562
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
พิธีปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการโรงเรียน


 

ประวัติผู้บริหาร
นายอานน รักการ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
 
 

แนะนำบุคลากร

นายวิเชียร สุดชาหา.jpg

ลิงค์สำหรับบุคลากร

 

ลิงค์สำหรับนักเรียน

 

หน่วยงานในสังกัด

 

 

ลิงค์เว็บ